Inschrijvingsformulier Lentelessen 2024 Kidspadel

Voonaam en naam kind*
Duid je beschikbaarheid aan (gelieve zoveel mogelijk momenten aan te duiden)*